LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Khách hàng – đối tác
Với phương châm Chất lượng- mục tiêu hàng đầu”,  
Sao Việt luôn cung cấp các sản phẩm chất lượng cao của thế giới

Là một trong những công ty tin học uy tín tại Hà nội,

Công ty đã được rất nhiều nhà sản xuất nổi tiếng trên thế giới công nhận là Đại lý chính thức